Quyết định giữ lại phương pháp thặng dư trong định giá đất

RED Center – Trong thông báo kết luận vừa được Văn phòng Chính phủ công bố, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu giữ phương pháp thặng dư trong định giá đất khi hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thay vì bỏ như đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều này được coi là quyết định quan trọng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xác định giá đất.

Theo thông báo kết luận, Bộ Tài nguyên & Môi trường – cơ quan soạn thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – được yêu cầu bổ sung vào dự thảo luật các quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng, phương pháp định giá đất đang áp dụng phổ biến như so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số. Từ đó, sẽ không xảy ra khoảng trống, ách tắc, ảnh hưởng môi trường đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, các bộ, ngành được đề nghị hoàn thiện các quy định để thống kê, thu thập số liệu, và theo dõi biến động thị trường đất đai, đảm bảo dữ liệu đầu vào chính xác cho từng phương pháp định giá.

Phó thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành hoàn thiện các quy định để theo dõi, thống kê, thu thập số liệu, biến động của thị trường đất đai, đảm bảo dữ liệu đầu vào chính xác cho từng phương pháp. Khi có đủ cơ sở dữ liệu giá đất thị trường sẽ nghiên cứu quy định lộ trình áp dụng phương pháp định giá đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Dji 0426 6505 1639368018

Hiện hành, giá đất được xác định dựa trên 5 phương pháp, nhưng trong dự thảo sửa đổi Nghị định 44, Bộ Tài nguyên & Môi trường chỉ còn đề xuất giữ lại 3 phương pháp định giá đất, bỏ phương pháp thặng dư. Tuy nhiên, việc giữ lại phương pháp thặng dư được hưởng ứng bởi các chuyên gia và các số liệu đã được trình bày.

Phương pháp thặng dư được sử dụng rộng rãi trên thế giới và Việt Nam, giúp xác định giá trị tương lai của một khu đất theo quy hoạch phát triển đã được phê duyệt. Đây cũng là căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính giữa Nhà nước và các tổ chức, cá nhân sử dụng đất.

Thông báo kết luận cũng đề cao việc hoàn thiện các tiêu chí áp dụng phương pháp đấu giá hoặc đấu thầu, để tính toán giá trị tổng thể dự án mang lại cho xã hội, thúc đẩy đầu tư vào đất và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Đồng thời, đề xuất rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bảo đảm tính ổn định và thống nhất với các quy hoạch ngành, như giao thông, đô thị, công nghiệp, dịch vụ, với hệ thống hạ tầng hướng tuyến (TOD). Việc cắt giảm thủ tục hành chính và tăng phân cấp quản lý cho địa phương cũng được đặt ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp sử dụng đất hiệu quả.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tiếp tục được hoàn thiện và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp vào tháng 10.

icon back to top