Bắc Giang: Đẩy mạnh hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở công nhân

RED Center – Theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Bắc Giang xác định đến năm 2025 sẽ giải quyết khoảng 80% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp. Sau 2 năm thực hiện, đến nay cơ bản mục tiêu này đã hoàn thành.

Bắc Giang: Tập trung hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở công nhân
Một khu nhà ở cho công nhân tại huyện Việt Yên.

Hoàn thành mục tiêu

Thống kê của UBND tỉnh Bắc Giang cho thấy, đến tháng 4/2023, tại huyện Việt Yên, địa phương có nhiều các khu, cụm công nghiệp nhất trong toàn tỉnh hiện có khoảng 525 phòng lưu trú của doanh nghiệp sử dụng lao động tại khu công nghiệp để bố trí cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp và có khoảng 44.387 phòng trọ do người dân tự xây dựng ở khu vực lân cận các khu, cụm công nghiệp để cho công nhân thuê trọ. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có 3 dự án nhà ở xã hội cho công nhân đang đầu tư xây dựng, dự kiến đến năm 2025 cung cấp khoảng hơn 12.300 căn hộ. Theo dự báo đến năm 2025, trên địa bàn huyện Việt Yên có 4 khu công nghiệp (có phát sinh công nhân lao động trong Khu công nghiệp), 4 cụm công nghiệp hoạt động với tổng số công nhân dự kiến hơn 162.200 người (bình quân 160 công nhân trên 1ha đất khu công nghiệp và 30 công nhân trên 1ha đất cụm công nghiệp), trong đó có nhu cầu về nhà ở khoảng hơn 97.300 người. Như vậy, quỹ nhà trọ, nhà lưu trú hiện có và các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân dự kiến hoàn thành năm 2025 sẽ đáp ứng được cho hơn 114.000 người, đảm bảo cho công nhân có nhu cầu về nhà ở đến năm 2025 trên địa bàn huyện Việt Yên.

Tại thành phố Bắc Giang đang có khoảng 410 phòng ở lưu trú do các doanh nghiệp sử dụng lao động tại các cụm công nghiệp xây dựng để bố trí cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp và có khoảng 2.109 phòng trọ do người dân tự xây dựng ở khu vực lân cận các cụm công nghiệp để cho công nhân thuê trọ. Theo tính toán, quỹ nhà trọ và nhà lưu trú hiện có đáp ứng được cho hơn 6.000 người đảm bảo cho công nhân có nhu cầu về nhà ở đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Hai địa phương khác đang có xu hướng phát triển mạnh các khu, cụm công nghiệp thời gian tới là Yên Dũng và Hiệp Hòa dự báo sẽ có thiếu hụt về nhà ở xã hội cho công nhân, tuy nhiên mức độ thiếu hụt không lớn. Tại Yên Dũng, tỷ lệ đáp ứng được nhà ở cho công nhân là 12.000/17.700.

Đến 2025, dự báo toàn tỉnh Bắc Giang có khoảng 172.482 công nhân có nhu cầu về nhà ở. Quỹ nhà ở hiện tại đáp ứng khoảng 164.780 người (chiếm tỷ lệ 95,5% so với nhu cầu dự kiến). Như vậy mục tiêu đến năm 2025, giải quyết khoảng 80% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp cơ bản đã hoàn thành.

Quyết liệt trong chỉ đạo

Ngay sau khi có Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, UBND tỉnh đã quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh, ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở cho công nhân, trong đó xây dựng chi tiết, cụ thể các vị trí dự kiến, quy mô dự kiến triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn trong giai đoạn 2021-2025; phân tích tỷ lệ nhà ở xã hội xây dựng hoàn thiện để cho thuê tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dự kiến chiếm khoảng 20% (34.165 căn) trên tổng lượng sản phẩm dự kiến hoàn thiện trong giai đoạn là 170.823 căn. Tỉnh Bắc Giang còn thành lập Tổ công tác hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, hồ sơ đề xuất phát triển đô thị làm cơ sở để thu hút đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, khuyến khích xã hội hóa phát triển nhà ở xã hội cho công nhân; nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về trật tự, kỷ cương trong xây dựng, quản lý phát triển nhà ở xã hội cho công nhân. Các địa phương đã ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các cấp, ngành khi lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các đô thị, khu công nghiệp phải bố trí đủ quỹ đất để xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân. Đối với các khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ bố trí tối thiểu 35% trên tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội cao tầng và phải đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu công nghiệp đó. Ưu tiên bố trí khu đất quy hoạch khu nhà ở cho công nhân tại những vị trí thuận lợi, gần khu công nghiệp để thuận tiện cho việc đi lại của công nhân; quy mô quy hoạch phải đủ lớn để hấp dẫn các nhà đầu tư (mô hình chung 10ha, trong đó 50% là dành cho công nhân, 50% là đất ở đô thị) và đảm bảo đáp ứng cho sự phát triển lâu dài và bền vững. Từ tháng 6/2021 đến nay, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt 10 đồ án quy hoạch, với quy mô sử dụng đất khoảng 944,46ha, trong đó sử dụng khoảng 187,79ha đất ở và khoảng 50,27ha đất dành cho nhà ở xã hội.

Trong thu hút đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phát huy các nguồn lực để triển khai thực hiện nhà ở xã hội dành cho công nhân. Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh có 12 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân đang triển khai thi công xây dựng hoặc đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, với quy mô sử dụng đất 76,73ha, tổng mức đầu tư khoảng 19.801 tỷ đồng; đáp ứng khoảng 94.644 công nhân.

Với những quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn, Bắc Giang đang là một điểm sáng trong hoạt động xây dựng nhà ở cho công nhân, hứa hẹn một môi trường đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thời gian tới.

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registrac

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registraci Česká Online Kasina S Oficiální Licencí Список Sazka Hry Online – Recenze A Uvítací Bonus Top Online Casino

icon back to top