Trung tâm Phát triển Bất động sản – RED Center là đơn vị trực thuộc Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA).

RED Center là tổ chức kết nối các giao dịch mua bán, cho thuê, chuyển nhượng các dự án bất động sản giá trị lớn tại Việt Nam. RED Center hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện hoạt động trợ giúp các vấn đề liên quan đến đầu tư, kinh doanh cần đất (bất động sản) theo yêu cầu của các bên.

RED Center tập trung phục vụ khách hàng là các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm nguồn đất, dự án bất động sản giá trị lớn để phát triển hiệu quả các dự án đầu tư, kinh doanh.

RED phục vụ khách hàng bằng cách:

* RED liên tục tổng hợp, xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư có sử dụng đất (bất động sản) trên toàn lãnh thổ Việt Nam thuộc 5 lĩnh vực:

  1. Bất động sản khu, cụm công nghiệp
  2. Bất động sản đô thị, nhà ở
  3. Bất động sản thương mại, dịch vụ
  4. Bất động sản du lịch
  5. Bất động sản Nông, Lâm nghiệp

* RED hỗ trợ nhà đầu tư trong việc cung cấp thông tin về dự án và triển khai dự án sau khi được cấp phép đầu tư theo quy định của pháp luật

* RED thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin, chính sách, cơ hội đầu tư và thông tin kinh tế; nghiên cứu thị trường, xu hướng phát triển và tìm kiếm đối tác đầu tư trong nước và quốc tế.

* Thường niên, RED tổ chức các sự kiện kết nối nguồn lực địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và xúc tiến đầu tư cho các dự án cần kêu gọi đầu tư có sử dụng đất cho một tỉnh/TP cụ thể.

RED hoạt động trên nguyên tắc:

  1. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.
  2. Trung thực, tỉ mỉ, tận tâm và tử tế

RED phụng sự cho tổ chức là Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vì một cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh, đầu tư bất động sản lành mạnh, hiệu quả và phát triển bền vững.

RED mong muốn quê hương Việt Nam ngày càng thịnh vượng, con người Việt Nam ngày càng khỏe mạnh và hạnh phúc. 2023 – 2033, RED ước mơ kết nối hiệu quả, thành công cho 500 dự án đầu tư kinh doanh bất động sản giá trị lớn.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

icon back to top