Bắc Ninh thành lập thêm 7 khu công nghiệp mới

Dự kiến tỉnh Bắc Ninh sẽ thành lập 7 KCN mới, trong đó có hai KCN đã có trong Quy hoạch KCN Việt Nam.

2q Avatar Custom 20230620105543926

Theo dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 , tỉnh dự kiến trong giai đoạn 2021 – 2025, thành lập mới hai khu công nghiệp (KCN) đã có trong Quy hoạch KCN Việt Nam với tổng diện tích KCN đạt khoảng 4,700 ha, ưu tiên thành lập các KCN theo mô hình mới, nghiên cứu chuyển đổi một hai KCN hiện hữu sang mô hình KCN sinh thái nếu đáp ứng tiêu chí.

Giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh đề nghị nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch phát triển KCN Việt Nam và phân bổ chỉ tiêu đất KCN để thành lập mới 5 KCN với tổng diện tích 1.800 ha và vận động các KCN chuyển đổi sang mô hình KCN sinh thái nếu đáp ứng tiêu chí.

Theo đó, các KCN ở khu vực Yên Phong, Quế Võ sẽ tận dụng lợi thế và tiếp tục phát triển các ngành sản xuất thiết bị điện tử, linh kiện điện tử quy mô lớn, mở rộng sang các linh kiện phụ tùng phục vụ ngành hàng không vũ trụ cùng các trung tâm nghiên cứu phát triển.

Các KCN ở khu vực Thuận Thành, Lương Tài và Gia Bình sẽ tận dụng lợi thế về môi trường và vùng nguyên liệu để phát triển dược phẩm và thiết bị y tế, công nghệ y khoa; tập trung vào mô hình các KCN sinh thái.

Phương án phát triển đến 2030

Cụ thể, tại TP Từ Sơn, đối với KCN Hanaka, Bắc Ninh đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất dự trữ phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Huyện Thuận Thành, KCN Thuận Thành I có quy mô 250 ha; với KCN Thuận Thành III – phân khu C, đề xuất bổ sung thêm 100 ha vào quy hoạch các KCN (hiện diện tích trong quy hoạch chung được Thủ tướng chấp thuận khoảng 100 ha), quy mô KCN Thuận Thành III – phân khu C khoảng 200 ha.

Trên địa bàn huyện Yên Phong, KCN Yên Phong II – A có quy mô 151,27 ha.

Tại huyện Quế Võ, KCN Quế Võ II (giai đoạn II) có quy mô 277,52 ha; KCN Quế Võ III (giai đoạn II) có quy mô 208,54 ha; KCN An Việt – Quế Võ 6 nằm trên địa bàn các xã Quế Tân và Phú Lương, huyện Quế Võ (tiếp giáp KCN Quế Võ III – giai đoạn 2), có quy mô KCN 78,67 ha.

Tỉnh cũng dự kiến bổ sung thêm một KCN thuộc địa phận xã Phượng Mao và Yên Giả, huyện Quế Võ vào quy hoạch các KCN với quy mô 150 ha.

Đối với huyện Gia Bình, KCN Gia Bình II có quy mô 249,75 ha; bổ sung khoảng 55.29 ha liền kề KCN Gia Bình II, điều chuyển vị trí KCN Hanaka hiện tại sang vị trí mới và chuyển vị trí KCN Hanaka hiện trạng sang mục đích đô thị, nhằm phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội của tỉnh, quy hoạch chung về phát triển đô thị của TP Từ Sơn;

Đồng thời bổ sung KCN Gia Bình I trên địa bàn xã Xuân Lai, Đại Lai, huyện Gia Bình với quy mô 250 ha.

Tại huyện Lương Tài, KCN Lương Tài 1 trên địa bàn xã An Thịnh, có quy mô 245 ha; KCN Lương Tài 2 trên địa bàn xã Bình Định và Quảng Phú, có quy mô 495 ha; Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Lương Tài trên địa bàn xã Lâm Thao, Phú Lương, Bình Định và thị trấn Thứa, có quy mô 665 ha.

icon back to top