Bình Định đề xuất nhiều giải pháp khơi thông thị trường bất động sản

RED Center – UBND tỉnh Bình Định đã gửi kiến nghị tới Chính phủ về việc thiết lập cơ chế hỗ trợ và ưu đãi nhà ở xã hội, nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân.

Trong kiến nghị này, UBND tỉnh Bình Định cũng đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện các phương án và giải pháp hợp lý. Mục tiêu là nới lỏng quy trình và quy định về việc vay vốn, để kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của các khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên được khuyến khích theo định hướng của Chính phủ.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng kêu gọi Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ việc triển khai các chương trình tín dụng và chính sách theo đúng hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các chương trình này bao gồm tín dụng cho lĩnh vực lâm sản và thủy sản (15.000 tỷ đồng), tín dụng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ (120.000 tỷ đồng), hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, và hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, và cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN.

Về việc phát triển đô thị và kinh doanh bất động sản, tỉnh Bình Định cũng đề xuất Chính phủ xem xét và thực hiện các cơ chế và chính sách linh hoạt. Mục tiêu là đơn giản hóa các thủ tục và quy trình, để nhanh chóng tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng, cũng như tiếp cận nguồn vốn và hỗ trợ cho việc triển khai các dự án, từ đó cung cấp sản phẩm vào thị trường.

Bình Định cũng đề nghị Chính phủ xem xét việc thiết lập cơ chế hỗ trợ và ưu đãi nhà ở xã hội, đặc biệt để khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội. Mục tiêu của việc này là giảm giá bán và giá thuê nhà ở xã hội, đồng thời phân cấp và phân quyền cho địa phương để thực hiện các dự án sử dụng đất trồng lúa từ 10 héc ta trở lên và đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20 héc ta trở lên cho các mục đích khác theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị chính phủ thiết lập các chính sách chung để đơn giản hóa quy trình vay vốn tín dụng, giảm bớt các bước trung gian và thành phần hồ sơ. Nhiệm vụ này cũng bao gồm việc hạn chế các yêu cầu bổ sung từ các ngân hàng liên quan đến việc tăng hạn mức vốn đối ứng cho các chủ dự án đã thực hiện đối ứng 20% trên tổng vốn đầu tư cho dự án theo quy định của pháp luật. Chính phủ cũng cần xem xét việc không yêu cầu tài sản thế chấp bổ sung ngoài việc thế chấp chính dự án nhà ở xã hội đang được ngân hàng tài trợ vốn.

icon back to top