Bình Định: Nhiều dự án bất động sản vướng thủ tục chuyển đổi đất lúa

Nhiều dự án bất động sản tại Bình Định có diện tích chuyển đổi đất lúa chiếm phần lớn tổng diện tích của dự án.
Du An 15598944370851276460086 Crop 1559894569012553473433 10 05 19 293

Trong báo cáo gửi Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định cho biết, qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 dự án đang vướng về các thủ tục chuyển đổi đất lúa thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai năm 2013.

Trong đó, TP. Quy Nhơn có 5 dự án gặp vướng gồm 2 dự án tại phường Bùi Thị Xuân là Dự án Khu đô thị Long Vân 3 (2.550 tỷ đồng) có diện tích 38 ha thì có 20,79 ha liên quan đến chuyển đổi đất lúa; Dự án Khu đô thị Long Vân 4 (2.220 tỷ đồng) có diện tích 32 ha thì có 11,9 ha liên quan đến chuyển đổi đất lúa.

Ngoài gặp khó khăn, vướng mắc 2 dự án trên (với vai trò liên danh chủ đầu tư), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân còn gặp khó khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa đối với 2 dự án khác tại phường Nhơn Bình là Dự án Khu đô thị NĐT – 1 Tây đường Quốc lộ 19 (2.950 tỷ đồng) với diện tích 22,44/ 41 ha và Khu đô thị NĐT – 2 Tây đường Quốc lộ 19 (3.010 tỷ đồng) với diện tích 22,77/ 32 ha.

Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình tại phường Nhơn Bình (2.480 tỷ đồng, 28,1 ha) do Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư HBC Sài Gòn Bình Định và Công ty cổ phần May – Diêm Sài Gòn cũng gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa với diện tích 17,13 ha.

5 dự án khác đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa chiếm phần lớn diện tích dự án gồm Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước (40,66/45 ha); Khu đô thị mới Cẩm Văn, thị xã An Nhơn (36,59/42,5 ha); Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19, huyện Tây Sơn (24,17/ 28, 6 ha); Khu đô thị Bình Chương Nam, thị xã An Nhơn (23,94/ 29,86 ha); Khu đô thị Trà Quang Nam, huyện Phù Mỹ (18,65/ 27,13 ha).

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng vừa giao Sở Xây dựng chủ động làm việc với các nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án bất động sản (Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện đối với các dự án bất động sản trên địa bàn khu kinh tế)

Ngoài ra, Sở Xây dựng được giao phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá cụ thể nhu cầu về nhà ở thực tế của từng khu vực, từng thời điểm, đảm bảo cung, cầu trên thị trường làm cơ sở để xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án bất động sản trong thời gian tới cho phù hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

icon back to top