Đắk Lắk đặt kế hoạch đầu tư 180.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thông qua Nghị quyết chấp thuận Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, nhằm giải quyết những khó khăn trong lĩnh vực này và đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của dân cư.

Theo nội dung chương trình, trong giai đoạn 2021-2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước tính khoảng 180.588 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 cần khoảng 76.091 tỷ đồng; trong đó, doanh nghiệp đầu tư góp khoảng 13.694 tỷ đồng, nguồn vốn từ người dân khoảng 61.720 tỷ đồng, và nguồn vốn nhà nước chiếm khoảng 677 tỷ đồng, chủ yếu là các chương trình hỗ trợ cho người có công với cách mạng và người nghèo.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk ước tính cần khoảng 104.496 tỷ đồng; trong đó, doanh nghiệp sẽ cấp nguồn vốn khoảng 21.202 tỷ đồng, nguồn vốn từ người dân khoảng 82.839 tỷ đồng, và nguồn vốn nhà nước sẽ cung cấp khoảng 255 tỷ đồng.

Dsc 2340
                                                       Một góc thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Ảnh Hoàng Anh

Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 còn đặt mục tiêu tổng diện tích đất ở xây dựng nhà ở khoảng 6.132 ha, trong đó, giai đoạn 2021-2025 sẽ tạo ra khoảng 2.921 ha, và giai đoạn 2026-2030 dự kiến có khoảng 3.210 ha.

Về chất lượng nhà ở, chương trình quyết tâm đến năm 2030 tỷ lệ nhà ở kiên cố trên toàn tỉnh Đắk Lắk đạt trên 95%, loại bỏ nhà ở đơn sơ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực đô thị.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030 tập trung thực hiện 7 nội dung chính bao gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách và cải cách hành chính; quản lý đất đai; quy hoạch – kiến trúc; tăng cường nguồn vốn và thuế; phát triển nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội; ứng dụng khoa học – công nghệ; và phát triển lành mạnh thị trường bất động sản.

Chương trình hướng đến mục tiêu từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân, nâng cao chất lượng và điều kiện sống của các tầng lớp dân cư. Đồng thời, chương trình cũng tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Huy động nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, vốn của các thành phần kinh tế và cả xã hội để tham gia phát triển nhà ở là mục tiêu quan trọng trong chương trình này.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk sẽ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội dành cho cán bộ, công chức, viên chức, cũng như nhà ở công nhân và các đối tượng chính sách khác có khó khăn về nhà ở. Đồng thời, chương trình cũng hướng tới phát triển nhà ở thương mại theo quy hoạch được duyệt, đồng thời rà soát, xây dựng và phát triển các khu đô thị mới, điểm dân cư nông thôn đồng bộ, văn minh, hiện đại, hoàn thiện các dự án nhà ở đưa vào sử dụng.

icon back to top