Đắk Lắk sẽ trình phê duyệt quy hoạch trong tháng 11/2023

UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong tháng 11/2023.

Ngày 24/10, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk cho biết, Sở đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị tiến hành rà soát, điều chỉnh các nội dung liên quan theo các ý kiến góp ý Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự kiến, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh xem xét, thông qua hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh trong tháng 11/2023. Dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh trong tháng 12/2023.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, trong Quy hoạch tỉnh, định hướng kêu gọi, thu hút đầu tư tập trung vào việc tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi và cạnh tranh để thu hút vốn đầu tư.

So song với đó, đề ra các biện pháp cải cách hành chính, tăng cường quyền lợi và bảo vệ các nhà đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, thúc đẩy sự đa dạng hóa kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch…

Việc huy động nguồn vốn ngoài ngân sách từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư là rất quan trọng để hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu tháo gỡ các rào cản về cơ chế, chính sách và hoàn thiện các quy định của pháp luật.

Tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đắk Lắk đang khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên cơ sở hồ sơ Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh sớm hoàn thiện lập và phê duyệt điều chỉnh các quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch chung phát triển đô thị, các phương án sử dụng đất của các nông lâm trường chuyển về cho địa phương quản lý làm cơ sở để cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk cũng sẽ tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm để thúc đẩy liên kết vùng, đặc biệt là đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, đường vành đai phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại cửa khẩu Đắk Ruê, Dự án Khu công nghiệp Phú Xuân….

Đắk Lắk cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng; hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn…

Dự thảo, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra triết lý quy hoạch đảm bảo phát triển dựa trên 3 trụ cột là môi trường – xã hội – kinh tế trên nền tảng ổn định về sinh thái môi trường, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, giá trị nhân văn, định hướng lựa chọn các hoạt động kinh tế phù hợp với các yếu tố nền tảng đặc trưng là sinh thái đất – nước – rừng; Bản sắc văn hóa Tây Nguyên; Nền kinh tế xanh, tuần hoàn.

Mô hình phát triển dựa trên yếu tố không gian sinh thái – văn hoá – kết nối sáng tạo, phát triển bền vững, hướng về thiên nhiên, lấy con người là trọng tâm.

Mục tiêu đến năm 2030, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của Nhân dân đạt mức trung bình khá của cả nước, trên cơ sở: phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; bản sắc văn hóa các dân tộc; Đắk Lắk trở thành điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế; Buôn Ma Thuột là cực phát triển của vùng Tây Nguyên, hội nhập và liên kết theo hướng mở với khu vực và quốc tế.

icon back to top