Trong nền kinh tế thị trường, hợp đồng đã trở thành một phần tất yếu của hoạt động kinh doanh thương mại, là công cụ pháp lý để các bên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tối ưu hoá lợi ích kinh tế và hạn chế thấp nhất rủi ro trong kinh doanh. Do đó, bí quyết thành công của doanh nghiệp là phải có đội ngũ nhân viên hoặc luật sư tư vấn GIỎI về kỹ năng SOẠN THẢO VÀ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI.

Hợp đồng là sự thoả thuận giữa hai/nhiều bên và bên nào cũng muốn đạt được lợi ích nhiều nhất, vậy làm sao để dung hoà lợi ích của các bên mà vẫn đạt được mục tiêu lợi ích của mình? Trong hợp đồng có rất nhiều điều khoản, vậy mấu chốt của hợp đồng nằm ở đâu? Cách xác định lợi thế của doanh nghiệp trong quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng?

Khoá học Kỹ năng soạn thảo - Đàm phán hợp đồng kinh doanh thương mại

Chế định hợp đồng là một lĩnh vực pháp luật rất phổ biến và thông dụng nhưng để GIỎI trong lĩnh vực này thì phải có một quá trình rèn luyện kỹ năng và tích luỹ kinh nghiệm. Do đó, RED Center đã thiết kế khóa học “KỸ NĂNG SOẠN THẢO VÀ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI” theo hướng gắn liền với THỰC TIỄN, giúp người học xây dựng góc nhìn tổng quan đồng thời nắm được các vấn đề cốt lõi, đặc thù của hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Không chỉ thế, khoá học còn trang bị các kỹ năng cần thiết để người học có thể tự tin rà soát, soạn thảo hợp đồng chặt chẽ và xây dựng phương án đàm phán hiệu quả.

Khoá học được thiết kế phù hợp với đa dạng người học, bao gồm:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ HỌC

Thời lượng: 4 buổi học (16 tiếng)

Buổi Nội dung học Thời gian học
01 Hệ thống hóa kiến thức pháp luật về hợp đồng Từ 08h30 – 11h30

Sáng thứ 7

02 Các lưu ý quan trọng về nội dung hợp đồng Từ 13h30 – 17h00

Chiều thứ 7

03 Thực hành rà soát, soạn thảo và đàm phán hợp đồng kinh doanh thương mại với 4 loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán hàng hóa / cung ứng dịch vụ; Hợp đồng xây dựng; Hợp đồng thuê văn phòng / mặt bằng; Hợp đồng chuyển nhượng vốn Từ 08h30 – 11h30

Sáng Chủ nhật

04 Từ 13h30 – 17h00

Chiều chủ nhật

LỊCH KHAI GIẢNG: updating…

icon back to top