Nội dung khoá học “Pháp lý phát triển dự án bất động sản” được thiết kế nhằm trang bị kiến thức và những kỹ năng cần thiết cho chủ đầu tư, chuyên viên pháp lý dự án trong doanh nghiệp bất động sản và người làm việc có liên quan đến mảng bất động sản, với những nội dung cụ thể như sau:

[1] Pháp lý về chủ đầu tư

[2] Pháp lý về quyền sử dụng đất trong dự án bất động sản

[3] Quy trình pháp lý phát triển dự án bất động sản

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khoá học được thiết kế phù hợp với đa dạng người học, bao gồm:

LỊCH KHAI GIẢNG: updating…

icon back to top