Đẩy mạnh công tác lập, duyệt quy hoạch đô thị ở TP Hồ Chí Minh

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 02/2023 Thành phố đã phê duyệt phê duyệt Hồ sơ mời thầu (lần 2) gói thầu “Tư vấn quản lý dự án lập quy hoạch” thuộc dự án Lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Image00120230320110312

Kênh Nhiêu Lộc Thị Kè sau khi được quy hoạch chỉnh trang.

Thành phố cũng chỉ đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện đối chiếu hồ sơ tài liệu gói thầu tư vấn của liên danh VIUP – GS – SISP (Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia – Công ty TNHH Một thành viên Không Gian Xanh – Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam) để tổ chức đàm phán, thương thảo hợp đồng tư vấn lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo định hướng dân số Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng chỉ đạo UBND Thành phố Thủ Đức tập trung triển khai công tác tổ chức đấu thầu quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040; Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với thành phố Thủ Đức lấy ý kiến góp ý đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, báo cáo UBND Thành phố xem xét, thông qua các nội dung chính của đồ án quy hoạch.

Công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được Thành phố chú trọng chỉ đạo thực hiện. Điển hình như Thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc tham mưu nội dung chuẩn bị làm việc với Bộ Xây dựng về công tác điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc; phối hợp các huyện trong công tác lập quy hoạch vùng huyện; có ý kiến về việc điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Bình Thạnh, Quận 12…

Ngoài ra, Thành phố cũng đôn đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc đẩy mạnh công tác quy hoạch liên quan các dự án trọng điểm của Thành phố như: xem xét đề xuất lập điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 5, quận Gò Vấp liên quan tuyến rạch Xuyên Tâm thuộc địa bàn quận Gò Vấp; điều chỉnh cục bộ 09 Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 liên quan tuyến rạch Xuyên Tâm thuộc địa bàn quận Bình Thạnh…

icon back to top