Đề xuất tiêu chuẩn thu thập và phân tích thông tin đánh giá giá trị tài sản

Bộ Tài chính đang tiến hành thu thập ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về Tiêu chuẩn Thẩm định Giá trị Tài sản tại Việt Nam, đặc biệt là phần liên quan đến quy trình Thu thập và Phân tích thông tin về tài sản trong quá trình thẩm định giá.

Dinh Gia Bat Dong San Min
Thu thập thông tin liên quan đến đánh giá giá trị tài sản là một quá trình quan trọng theo dự thảo. Các thông tin cần được thu thập bao gồm đặc điểm pháp lý, kinh tế – kỹ thuật và thông tin thị trường, cùng với những chi tiết khác có liên quan đến tài sản được đánh giá.

Trong trường hợp tài sản được đánh giá là quyền tài sản hoặc tài sản hình thành trong tương lai, thông tin về việc xác lập sở hữu và quá trình hình thành của chúng theo quy định pháp luật có liên quan là quan trọng.

Việc thu thập thông tin phải tuân thủ đúng các quy định của dự thảo và phải được thể hiện đầy đủ trong Hồ sơ đánh giá theo quy định. Quá trình thu thập thông tin cần phải phù hợp với loại tài sản đánh giá, mục đích đánh giá, cơ sở giá trị đánh giá và phải điều chỉnh theo cách tiếp cận và phương pháp đánh giá được chọn lựa.

Người thực hiện đánh giá tài sản chịu trách nhiệm tổ chức quá trình thu thập thông tin, và trong trường hợp thẩm định viên không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này, người thu thập thông tin thực hiện theo chỉ đạo của thẩm định viên.

Người thu thập thông tin phải đảm bảo tính khách quan và trung thực của thông tin và số liệu mà họ thu thập. Người thực hiện đánh giá tài sản có trách nhiệm xem xét, đánh giá, phân tích và sử dụng thông tin này để thực hiện đánh giá theo quy định.

Đối với các thông tin thu thập có tính bảo mật, người thu thập thông tin phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin khi thu thập và sử dụng chúng.

Phân tích thông tin liên quan đến đánh giá giá trị tài sản là một quá trình quan trọng, như được mô tả trong dự thảo. Phân tích thông tin bao gồm việc tổng hợp, xem xét và đánh giá toàn bộ các thông tin đã thu thập, nhằm hỗ trợ quá trình thẩm định giá. Qua quá trình này, đánh giá được thực hiện về khả năng tác động của các yếu tố đối với quá trình và kết quả thẩm định giá cuối cùng. Nội dung phân tích thông tin cần phải được chi tiết và thể hiện trong Hồ sơ thẩm định giá.

Trong quá trình phân tích thông tin, có thể đưa ra các giả thiết và giả thiết đặc biệt, theo quy định của Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về phạm vi công việc. Các thông tin thu thập được được phân tích theo các nhóm nội dung chính như sau:

a) Phân tích thông tin cơ bản về tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định giá, bao gồm mục đích thẩm định giá, thời điểm thẩm định giá, căn cứ pháp lý, và cơ sở giá trị của thẩm định giá;

b) Phân tích thông tin về đặc điểm pháp lý, kinh tế – kỹ thuật của tài sản thẩm định giá;

c) Phân tích thông tin về thị trường của tài sản thẩm định giá;

d) Phân tích về việc sử dụng tài sản tối ưu và hiệu quả nhất, đặc biệt áp dụng trong thẩm định giá bất động sản.

Tất cả các thông tin và phân tích phải tuân thủ quy định và được bao gồm đầy đủ trong Hồ sơ thẩm định giá, giúp đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả đánh giá. Đọc toàn bộ nội dung dự thảo và đóng góp ý kiến tại liên kết được cung cấp.

 

Mostbet-az91: İdman Mərcləri Və Əvvəl

Mostbet-az91: İdman Mərcləri Və Əvvəl” Mostbet Hindistan Rəsmi Saytı 25, 000 Pulsuz Oyna Giriş Və Qeydiyyat Content Mostbet Az Eighty Days Kazino Azerbaycan” “ən Yaxşı

icon back to top