WHAT WE DO

M&A

RED Center sẽ luôn đồng hành và cảnh báo khách hàng trước các rủi ro pháp lý và các vấn đề có thể phát sinh trong các giao dịch M&A. Bảo vệ và nâng cao lợi ích hợp pháp của khách hàng luôn là mục tiêu hàng đầu tại RED Center.

EVENT

RED tổ chức các sự kiện kết nối nguồn lực địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và xúc tiến đầu tư cho các dự án tại các Tỉnh/Thành.

ĐÀO TẠO

Dịch vụ Đào tạo của RED tập trung chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, bao gồm: Bất động sản, Mua bán sáp nhập (M&A), Hợp đồng thương mại, Quản lý dự án Bất động sản và những lĩnh vực liên quan khác.

icon back to top