Hiện nay việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo 03 Luật: Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung), Luật nhà ở (sửa đổi, bổ sung), Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi, bổ sung) là vô cùng quan trọng và cấp bách đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và cộng đồng doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản nói riêng.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đang tích cực, chủ động lấy ý kiến góp ý bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tiếp xúc gặp gỡ trực tiếp, ghi nhận các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia kinh tế … và nhiều buổi làm việc với Quốc hội, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành như: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và Bộ ngành liên quan để đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho 03 dự thảo Luật.

Tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo 03 Luật là thể hiện trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết của doanh nghiệp, doanh nhân, góp phần hoàn thiện 3 Dự thảo Luật được đảm bảo chất lượng, khả thi, đồng bộ, hiệu quả, tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển kinh tế đất nước và ngành bất động sản.

Hiệp hội kính đề nghị Quý doanh nghiệp đóng góp ý kiến bằng văn bản cho dự thảo 03 Luật trên.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN (RED Center)

Hiệp hội Bất động sản VN cảm ơn sự tham gia và hợp tác của Quý doanh nghiệp.
Hiệp hội chân thành cảm ơn!

icon back to top