Gần 18.768 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được khởi công trong 6 tháng đầu năm

Theo Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2023, số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã được khởi công là 9 dự án với tổng số khoảng 18.768 căn.

Ngày 6/7, trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, bộ này đã đăng tải tài liệu phục vụ Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2021-2023 của Bộ Xây dựng.

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CPcủa Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, đến nay Bộ Xây dựng đã: Ban hành Chương trình hành động và thành lập Tổ công tác liên ngành triển khai Nghị quyết; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai gói hỗ trợ 15.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân vay hỗ trợ, xây dựng nhà ở xã hội; Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng, trình Chính phủ ban hànhNghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó có chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ.

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã được khởi công là 9 dự án với tổng số khoảng 18.768 căn, trong đó, nhà ở xã hội 6 dự án quy mô 7.730 căn (Hải Phòng 4 dự án 6.707 căn; Hà Nội 1 dự án, 720 căn; Lâm Đồng 1 dự án 303 căn); nhà ở công nhân 3 dự án quy mô 11.038 căn (Hải Phòng 1 dự án, 2.538 căn; Bình Định 1 dự án, 1.500 căn Bắc Giang 1 dự án, 7.000 căn).

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách, đến nay trên cả nước đã thực hiện giải ngân được trên 6.200 tỷ đồng cho khoảng 15.000 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Giải ngân gói hỗ trợ cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP: Bộ Xây dựng đã 3 lần công bố danh mục các dự án đủ điều kiện được vay trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và gửi Ngân hàng Nhà nước với số lượng 21 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện, với quy mô: 19.897 căn hộ, tổng mức đầu tư 20.179 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 7.139 tỷ đồng.

Tổ chức triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp (giai đoạn 2021-2030)”, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc các địa phương triển khai nhiệm vụ được giao và báo cáo số liệu đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn; chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Đề án.

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 18/6/2023, cả nước đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 19.516 căn; đang tiếp tục triển khai 294 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn.

Về công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đến nay, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 157.100 căn, với tổng diện tích hơn 7.950.000 m2. Đang tiếp tục triển khai 418 dự án (bao gồm các dự án đang xây dựng và dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư), với quy mô xây dựng khoảng 432.400 căn, với tổng diện tích khoảng 22.565.000 m2.

Cụ thể, chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 126 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 62.700 căn hộ, với tổng diện tích 3.135.000 m2; đang tiếp tục triển khai 127 dự án với quy mô xây dựng khoảng 160.900 căn hộ, tổng diện tích 8.045.000 m2. Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị: hiện nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 181 dự án, quy mô xây dựng khoảng 94.390 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 4.815.000 m2; đang tiếp tục triển khai 291 dự án, quy mô xây dựng khoảng 271.500 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 14.520.000 m2.

Thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, vận hành và cải tao, xây dựng lại nhà chung cư và tình hình thực hiện Nghị định.

Theo Tuệ Minh/Người đưa tin

icon back to top