Gia Lai: Triển khai phát triển kinh tế đêm

Nhằm góp phần tăng thu ngân sách, phát triển du lịch, giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế đêm trên địa bàn Tp. Pleiku.

Img 9629

Một góc chợ đêm Tp. Pleiku

Cụ thể, để tổ chức và thúc đẩy, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, khai thác khu vực phục vụ kinh tế đêm Tp. Pleiku, trọng tâm tại khu vực suối Hội Phú, UBND tỉnh yêu cầu UBND Tp. Pleiku chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2700/KH-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế đêm trên địa bàn tỉnh; đề xuất phương án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn Tp. Pleiku.

Cùng với đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ Tp. Pleiku trong việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện phương án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch số 2700/KH-UBND ngày 17/11/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh giao UBND Tp. Pleiku phối hợp với các sở: Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa – Thể thao và Du lịch; các cơ quan có liên quan nhanh chóng quy hoạch và triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm, trước mắt lựa chọn vị trí thí điểm tại khu vực suối Hội Phú để làm khu vực chợ đêm ngay trong năm 2022.​​

2
Ẩm thực truyền thống cũng là một trong những hoạt động hấp dẫn của “Khu phố đi bộ – chợ đêm suối Hội Phú” khi được triển khai

Theo Kế hoạch này, từ năm 2022 – 2023, Gia Lai sẽ tổ chức và thúc đẩy, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, khai thác khu vực phục vụ kinh tế ban đêm tại Tp. Pleiku, trọng tâm tại khu vực suối Hội Phú.

Trong giai đoạn từ năm 2024 – 2025, trên cơ sở đánh giá kết quả phát triển kinh tế ban đêm tại Tp. Pleiku, Gia Lai sẽ hình thành các khu vực phát triển kinh tế ban đêm tại thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và huyện Chư Sê và một số địa điểm thuận lợi ở các địa phương khác. Sau năm 2025 sẽ phát triển kinh tế ban đêm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch của tỉnh Gia Lai đặt ra mục tiêu khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm nhằm tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế mới, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân; đồng thời hạn chế những rủi ro, tác động tiêu cực đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registrac

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registraci Česká Online Kasina S Oficiální Licencí Список Sazka Hry Online – Recenze A Uvítací Bonus Top Online Casino

icon back to top