Hòa Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Image00120230320144841

Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo phân công, phân cấp đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị trên địa bàn; hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị; rà soát những nội dung còn chồng chéo, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành, đơn vị mình để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời hoặc kiến nghị cấp có thấm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và thuận lợi trong quá trình triển khai, quản lý các dự án; phát huy trách nhiệm quản lý nhà nước của các Sở, ngành và địa phương; tăng cường phối hợp trong giải quyết các vấn đề có liên quan.

Thực hiện nghiêm quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở, khu đô thị theo quy định của pháp luật; thẩm định kỹ năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư; hạn chế lựa chọn nhà đầu tư đang triển khai các dự án chậm tiến độ hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước; tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị để chỉ đạo, xử lý kiên quyết, kịp thời, dứt điểm những trường hợp vi phạm.

Theo đó, Sở Xây dựng thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản nhà ở; theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường. UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra thực địa thuộc địa bàn quản lý đối với thông tin các dự án…

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registrac

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registraci Česká Online Kasina S Oficiální Licencí Список Sazka Hry Online – Recenze A Uvítací Bonus Top Online Casino

icon back to top