Lạng Sơn: Thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về phát triển bất động sản

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa công bố Văn bản số 1632/UBND-XD1, nhằm hành động theo Công điện số 993/CĐ-TTg, ngày 24/10/2023, của Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào việc tiếp tục mạnh mẽ thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản một cách an toàn, lành mạnh và bền vững, nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển của kinh tế – xã hội.

Lang Son Bds Red
Lạng Sơn thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Để đạt được các mục tiêu trong Công điện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các cơ quan và đơn vị ở cấp tỉnh, cũng như UBND các huyện và thành phố, nắm bắt mạnh mẽ nhiệm vụ, tăng cường trách nhiệm, và tự chủ tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần coi đây như nhiệm vụ cấp bách và quan trọng, phải tập trung giải quyết theo nguyên tắc của thẩm quyền, không tránh né, đẩy lùi sự sợ hãi và trách nhiệm. Mọi vấn đề vượt quá thẩm quyền sẽ được tổng hợp và báo cáo đề xuất đến cấp có thẩm quyền để xem xét và giải quyết theo quy định.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã yêu cầu Sở Xây dựng hợp tác chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhanh chóng kiểm tra và thống kê số lượng các dự án bất động sản đang triển khai trong khu vực. Cần tích cực phân loại các dự án đang gặp khó khăn và vướng mắc, và tự chủ tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp và dự án để xác định rõ nguyên nhân và giải quyết kịp thời mọi khó khăn và vướng mắc thuộc thẩm quyền. Nếu có trường hợp vượt quá thẩm quyền, cần tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời và hiệu quả. Đồng thời, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề xuất Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2030 và trình UBND tỉnh theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu chủ động thúc đẩy quy hoạch và phê duyệt các kế hoạch, đặc biệt là các quy hoạch xây dựng, để làm cơ sở cho triển khai đồng bộ và hiện đại của các dự án bất động sản. Cần nhanh chóng tiến hành thẩm định và phê duyệt các thủ tục xây dựng để sớm triển khai các dự án. UBND cũng kêu gọi công bố công khai danh mục các dự án nhà ở xã hội để đảm bảo thông tin đầy đủ, mở cửa cho doanh nghiệp nghiên cứu và đăng ký tham gia đầu tư một cách minh bạch và công bằng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đặt ra yêu cầu đối với Ban Quản lý Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn để nhanh chóng giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng, cấp đất, xác định giá đất và triển khai các dự án bất động sản, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ cho các dự án công nghiệp.

Tổng hợp lại, UBND các huyện, thành phố cần tập trung vào việc rà soát, lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị để làm cơ sở cho việc triển khai các dự án bất động sản đồng bộ và hiện đại. Cần thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, đồng thời cải thiện thủ tục hành chính để đảm bảo sử dụng đất hiệu quả và phát huy tối đa nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế – xã hội.

Cuối cùng, UBND tỉnh Lạng Sơn kêu gọi sự nghiêm túc trong việc triển khai các hành động của Công văn. Mọi khó khăn và vướng mắc vượt quá thẩm quyền cần được báo cáo kịp thời và đề xuất UBND tỉnh để giải quyết.

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registrac

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registraci Česká Online Kasina S Oficiální Licencí Список Sazka Hry Online – Recenze A Uvítací Bonus Top Online Casino

icon back to top