Minh bạch thị trường bất động sản bằng định danh dữ liệu đất đai

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06), một tổ chức thuộc Bộ Công an, đã đưa ra một đề xuất quan trọng nhằm nâng cao sự minh bạch và quản lý trên thị trường bất động sản tại Việt Nam. Đề xuất này đề cập đến việc định danh số nhà và triển khai một Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Quốc Gia. Mục tiêu của việc này là cho phép cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia vào các giao dịch liên quan đến bất động sản một cách minh bạch và hiệu quả hơn.

120922 Ht 01

Tình hình hiện tại của thị trường bất động sản

Việc quản lý thị trường bất động sản đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Có nhiều diễn biến có liên quan đến việc vi phạm pháp luật, thao túng giá cả và gây ra những vấn đề liên quan đến an ninh và quản lý. Trong những năm gần đây, có nhiều vụ việc liên quan đến thị trường bất động sản, nhất là trong việc sử dụng các dự án bất động sản để thực hiện các hành vi vi phạm tội phạm.

Minh bạch là cốt lõi

Trong một cuộc thảo luận về dự thảo Luật Kinh doanh Bất Động Sản (sửa đổi) ngày 31/10, các đại biểu Quốc hội đã lên tiếng về tầm quan trọng của việc tạo sự minh bạch trên thị trường bất động sản. Họ lưu ý rằng thao túng bất động sản cũng nguy hiểm không kém so với thao túng chứng khoán. Những hành vi thao túng, thổi giá bất động sản có nhiều hình thức và tiềm ẩn nguy cơ rất lớn cho thị trường.

Các giải pháp đề xuất

Bộ Công an đã đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường minh bạch và quản lý thị trường bất động sản. Dưới đây là các điểm chính của đề xuất này:

  1. Định Danh Số Nhà: Một phần quan trọng của đề xuất là việc định danh số nhà. Bộ Công an đề xuất rằng Bộ Xây dựng chủ trì việc đánh số nhà và đưa ra biển số nhà. Điều này sẽ giúp các Ủy ban Nhân dân của các tỉnh và thành phố triển khai một hệ thống đánh số nhà đồng bộ, giúp xác định chính xác địa chỉ của từng tài sản.
  2. Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Quốc Gia: Một phần quan trọng khác của đề xuất là triển khai Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Quốc Gia. Đây sẽ là một nền tảng trực tuyến cho các giao dịch bất động sản, cho phép cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia vào thị trường một cách minh bạch và an toàn. Điều này cũng giúp ngăn chặn các hoạt động phi pháp và tạo ra môi trường an toàn cho giao dịch bất động sản.
  3. Tích Hợp Dữ Liệu: Để đảm bảo tính hiệu quả của các giải pháp này, Bộ Công an đề nghị tích hợp tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp vào Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Quốc Gia. Điều này giúp tạo ra một môi trường an toàn và minh bạch cho các giao dịch.
  4. Quản Lý Dữ Liệu Đất Đai: Bộ Công an cũng đề nghị cho Bộ Tài nguyên và Môi trường số hóa và hoàn thiện Cơ sở Dữ liệu Đất Đai Quốc Gia. Điều này bao gồm việc rà soát và làm sạch dữ liệu thông tin về chủ sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tầm quan trọng của minh bạch

Bộ Công an đánh giá việc triển khai xây dựng và hoàn thiện giải pháp này rất cấp thiết để đảm bảo minh bạch trên thị trường bất động sản. Điều này cũng liên quan đến việc đánh giá khả tín của khách hàng vay và tạo môi trường an toàn cho giao dịch bất động sản.

Tổng cộng, đề xuất này được coi là một phần quan trọng của Đề án 06 của Chính phủ, nhằm tạo sự minh bạch và quản lý tốt hơn trên thị trường bất động sản. Nó không chỉ giúp ngăn chặn các hoạt động phi pháp mà còn đảm bảo môi trường kinh doanh bất động sản trở nên an toàn và minh bạch hơn.

Việc tăng cường minh bạch trên thị trường bất động sản có thể giúp người mua, người bán và chính phủ cùng hợp tác để phát triển một môi trường thị trường bất động sản bền vững và an toàn hơn cho tất cả mọi người.

icon back to top