Phối hợp xây dựng và duỹ trì hệ thống thông tin bất động sản tại Bắc Kạn

RED Cetner – Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, vừa ký quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin và dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa bàn tỉnh. 

Theo quyết định này, Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHOMES đã nhận được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bắc Kạn để thực hiện Dự án Khu đô thị Bắc sông Cầu với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Bắc Kạn: Phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHOMES được UBND tỉnh Bắc Kạn chấp thuận thực hiện Dự án Khu đô thị Bắc sông Cầu với tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.800 tỷ đồng.

Theo quyết định, người có thẩm quyền chia sẻ và cung cấp thông tin và dữ liệu phải đảm bảo tính chính xác và trung thực. Ngoài ra, cần tuân theo các biểu mẫu, thời gian, và duy trì thông tin theo quy định. Các thông tin và dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm nhiều khía cạnh, như chứng chỉ môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất, vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, và nhiều thông tin liên quan khác.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2023 và sẽ thay thế Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Tại thời điểm hiện tại, có nhiều dự án bất động sản đang được triển khai tại Bắc Kạn, bao gồm Dự án Khu dân cư Đức Xuân 4, Dự án Khu đô thị Bắc sông Cầu, Dự án Khu dân cư đô thị tại Bằng Lũng, Dự án Khu dân cư tại Chợ Rã, Dự án Khu dân cư Central Hill Bắc Kạn, và nhiều dự án khác.

icon back to top