Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp xen kẹt thành đất ở

Đất nông nghiệp xen kẹt trong các khu dân cư hoặc khu đất dư sau quy hoạch, hiện chưa được công nhận là đất ở. Thường thì loại đất này không có sổ đỏ, và việc chuyển nhượng thường chỉ thông qua giấy tờ viết tay. Được nằm xen kẹt trong các khu dân cư, nên diện tích của những mảnh đất nông nghiệp này thường không lớn, chỉ khoảng từ 30 đến 50m2.

Image00120230921103425

Quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp xen kẹt thành đất ở

Để chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở (còn được gọi là đất phi nông nghiệp), cần phải có sự cho phép từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đất nông nghiệp xen kẹt thường thuộc 3 loại: đất vườn, ao liền kề với đất ở; đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư; đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư.

Điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp xen kẹt thành đất ở

Theo Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở (đất phi nông nghiệp) phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể, điều kiện để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52 của Luật này.

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp xen kẹt thành đất ở

Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, thủ tục cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau:

  1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo giấy chứng nhận đất đai đến cơ quan tài nguyên và môi trường.
  2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, và hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
  3. Sau đó, UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, và chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, thì thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhưng trước hết, sau khi nắm rõ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp quận, huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, bạn cần nộp hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất đến cơ quan tài nguyên và môi trường và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất cần bao gồm: Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu số 09/ĐK ban hành kèm thông tư 24/2014/TT-BTNMT).

icon back to top