Sơn La: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư 71 dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị và dân cư đến năm 2025

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư tại địa bàn tỉnh Sơn La.

Image00120230626210753

Sơn La tập trung thu hút 71 dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị và dân cư đến năm 2025.

Cũng theo Quyết định số 267/QĐ-UBND, tỉnh Sơn La sẽ tập trung danh mục mục thu hút đầu tư từ nay cho đến năm 2025 bao gồm 327 dự án thuộc các lĩnh vực; nông nghiệp 92 dự án; lĩnh vực công nghiệp 25 dự án; thương mại dịch vụ – du lịch 102 dự án; y tế 01 dự án; giáo dục 06 dự án; kết cấu hạ tầng 02 dự án; môi trường 06 dự án; cấp nước 08 dự án; khu công nghiệp cụm công nghiệp 14 dự án; phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư 71 dự án.

Được biết, theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2016 – 2022, tỉnh Sơn La cấp mới chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên 450 dự án có sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước. Trong đó, 210 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư 9.162 tỷ đồng, gồm: Nhà máy chế biến hoa quả tươi và thào dược Vân Hồ; nhà máy chế biến chanh leo của Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc; Nhà máy chế biến cà phê của Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La; Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty cổ phần chế biến nông sản BHL…

UBND tỉnh Sơn La cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ thủ tục pháp lý, cung cấp đầy đủ thông tin, tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu thu hút đầu tư trên địa bàn theo định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và địa phương. Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, trong quá triển khai thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2025, chính quyền tỉnh Lạng Sơn sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư tiếp cận thông tin về quy hoạch, cơ chế chính sách và định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, cập nhật rõ ràng các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư và kinh doanh. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp, giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy thu hút đầu tư, chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

icon back to top