Tập trung hoàn thiện 2 dự án luật quan trọng

RED Center – Trong tinh thần chuẩn bị báo cáo cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 8/2023 và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đưa ra những chỉ đạo quan trọng liên quan đến việc hoàn thiện và tiếp thu dự án Luật nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Du An Nha O Xa Hoi 1108152937 16805102052361658431894

Hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn thiện dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Điều này đảm bảo tính tiến độ và chất lượng của hai dự án Luật này.

Trong hướng dẫn của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đề cao tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Xây dựng với các cơ quan của Quốc hội, Bộ, cơ quan, tổ chức và hiệp hội doanh nghiệp có liên quan. Mục tiêu là để nghiên cứu ý kiến của Đại biểu Quốc hội, rà soát chi tiết từng điều khoản của dự thảo Luật, và hoàn thiện nội dung dự thảo để đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Các yêu cầu chính mà Phó Thủ tướng đã đặt ra bao gồm:

  1. Tổng hợp báo cáo và đánh giá kỹ lưỡng: Bộ Xây dựng cần tổng hợp báo cáo của Chính phủ, phân tích đánh giá cặn kẽ các vấn đề gặp phải trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản. Điều này bao gồm việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến cơ cấu thị trường, giá cả không phù hợp, thông tin thiếu minh bạch và các rủi ro trong huy động vốn và tín dụng bất động sản.
  2. Thể chế hóa chủ trương chính sách: Bộ Xây dựng cần xem xét và thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách nhà ở và kinh doanh bất động sản. Điều này bao gồm việc bổ sung đánh giá tác động, làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn của các chính sách đề xuất.
  3. Sửa đổi, bổ sung quy định: Bộ Xây dựng cần nghiên cứu sửa đổi và bổ sung các quy định để giải quyết toàn diện các vấn đề chưa được khắc phục trong thị trường nhà ở và bất động sản. Điều này bao gồm việc kế thừa những vấn đề đã được chứng minh là phù hợp, đảm bảo tính khả thi và đúng trọng tâm của các dự án Luật.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu về việc rà soát và hoàn thiện quy định về thẩm quyền của các cơ quan liên quan, đồng thời bảo đảm tính nhất quán và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Các chỉ đạo này không chỉ nhấn mạnh sự cần thiết của việc hoàn thiện các quy định liên quan đến nhà ở và kinh doanh bất động sản, mà còn đặt ra mục tiêu cải thiện và tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

icon back to top