Thái Nguyên: Chuyển mục đích đất rừng để thực hiện 9 dự án vận động kinh tế

RED Center – Ngày 19/7/2023 – Tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV đã thông qua quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với tổng diện tích 204,28ha rừng trồng, nhằm thực hiện 9 dự án mới trên địa bàn.

Cụ thể, trong số này, có 6 dự án đã được đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng là 134,07ha rừng trồng, bao gồm 127,81ha rừng sản xuất và 6,26ha rừng phòng hộ.

Dự án đầu tiên là Dự án tái định cư tập trung khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xóm Tân Kim, xã Thần Sa, với diện tích 6,60ha trước đây được quy hoạch là rừng phòng hộ. Trong đó, có 6,26ha thuộc lô 1, khoảnh 8A, tiểu khu 77, hiện trạng là rừng trồng cây keo, mỡ, bạch đàn còn nguyên chưa bị tác động, còn lại 0,34 ha đất không có rừng.

Tiếp theo là Dự án đường kết nối tử đường liên kết vùng đi hồ Suối Lạnh, xã Thành Công, thành phố Phổ Yên, với diện tích 3,15ha. Trong đó, có 1,78ha trước đây được quy hoạch là rừng sản xuất, bao gồm 1,16ha thuộc lộ 3 khoảnh 3, tiểu khu 233 và 0,62ha đất không có rừng.

Dự án tiếp theo là Khu dân cư nông thôn mới xóm Bãi Bằng số 2, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, do UBND huyện Đại Từ đề xuất đầu tư, với diện tích 55,38ha. Trong đó, có 25,53ha trước đây được quy hoạch là rừng sản xuất, trong đó có 20,48ha rừng trồng còn nguyên chưa bị tác động và 2,90ha rừng trồng sau khai thác.

Dự án Khu dân cư nông thôn mới thể thao và giáo dục Tân Thái – Khu A, do UBND huyện Đại Từ đề xuất đầu tư, với diện tích 60,6ha. Trong đó, có 32,76ha trước đây được quy hoạch là rừng sản xuất, trong đó có 25,30ha rừng trồng còn nguyên chưa bị tác động và 7,46ha đất không có rừng.

Dự án Khu dân cư nông thôn mới thể thao và giáo dục Tân Thái – Khu B, do UBND huyện Đại Từ đề xuất đầu tư, với diện tích 78,46ha. Trong đó, có 43,51ha trước đây được quy hoạch là rừng sản xuất, trong đó có 39,32ha rừng trồng còn nguyên chưa bị tác động và 4,19ha đất không có rừng.

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn (Khu chăn nuôi Đầm Hề – Ao Giời – Đồng Danh) xã Bình Thành, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, do Công ty TNHH Green Thái Nguyên đề xuất đầu tư, với diện tích 45,42ha. Trong đó, có 24,72ha rừng trồng còn nguyên chưa bị tác động và 13,93ha rừng trồng sau khai thác, còn lại 6,77ha là đất không có rừng.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên cũng dự định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cho 3 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng diện tích 70,21ha rừng trồng sản xuất.

Tính từ ngày 01/01/2021 đến 10/5/2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã nghị quyết thông qua và được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021, năm 2022 và năm 2023 với diện tích đất lâm nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng là 3.945,57ha, trong đó có 3.884,85ha đất rừng sản xuất.

Với việc thông qua quyết định chủ trương này, diện tích đất lâm nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 sẽ giảm xuống còn 183.184,43ha, bao gồm 37.890,47ha đất rừng phòng hộ, 38.255,81ha đất rừng đặc dụng và 107.038,15ha đất rừng sản xuất.

icon back to top