Thẩm định Quy hoạch thành phố Hải Phòng 2021-2030: Định hướng sáng tạo cho phát triển kinh tế – xã hội

Ngày 10/7, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh đã họp thẩm định Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Buổi họp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì.

Image00120230711155940
              Quang cảnh Hội nghị Thẩm định quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao thành phố Hải Phòng đã tiến độ xây dựng và lập Quy hoạch. Đây là cơ hội quan trọng giúp Hải Phòng xác định tiềm năng và khó khăn, tạo tư duy và tầm nhìn mới để phát triển hiệu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Hải Phòng có nhiều thuận lợi và vị trí quan trọng, yêu cầu phải có cách tiếp cận quy hoạch mới để huy động nguồn lực và đóng góp vào sự phát triển của cả nước. Ông đề cao định hướng phát triển các khu kinh tế mới, khu thương mại tự do và các khâu đột phá như cảng biển, logictics, công nghiệp và đô thị.

Đồng thời, ông đề nghị Hải Phòng rà soát và hoàn thiện nội dung hồ sơ Quy hoạch, đảm bảo phù hợp với các Nghị quyết 45 và 30 của Bộ Chính trị, cũng như quy hoạch tổng thể quốc gia. Thành phố cần thống nhất quan điểm phát triển theo hướng thành phố cảng biển lớn, trung tâm công nghiệp tiên phong, phát triển kinh tế tuần hoàn và đô thị thông minh, bền vững.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cũng chia sẻ rằng quy hoạch thành phố đã được đơn vị tư vấn lập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp. Các chuyên gia và thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao chất lượng xây dựng Quy hoạch của Hải Phòng, sát sao các yêu cầu hiện nay và hướng đến các quy hoạch ngành quốc gia. Các ý kiến phản biện cũng đã được đưa vào xem xét để chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung Quy hoạch.

Quy hoạch thành phố Hải Phòng trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một công cuộc quan trọng đòi hỏi sự tham gia đóng góp của toàn bộ cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và các đơn vị liên quan. Đây được coi là bước đi quan trọng trong việc định hình tương lai và gắn kết sự phát triển của các ngành kinh tế trong thành phố Hải Phòng.

icon back to top