Thành phố Hồ Chí Minh: Xin ý kiến xác định nghĩa vụ tài chính để cấp sổ cho officetel, shophouse

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi một báo cáo đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó yêu cầu ý kiến liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính và thời hạn sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận đối với các diện tích đất được sử dụng cho mục đích officetel (văn phòng làm việc kết hợp lưu trú) và shophouse (căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ).

Thành phố Hồ Chí Minh: Xin ý kiến xác định nghĩa vụ tài chính để cấp sổ cho officetel, shophouse
Do có nhiều vướng mắc nên hàng nghìn căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa chưa được cấp sổ hồng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, các dự án kinh doanh bất động sản là dự án nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trên đất theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có một phần diện tích được chủ đầu tư sử dụng làm khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ…

Chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và được cấp Giấy chứng nhận với mục đích đất xây dựng nhà chung cư hỗn hợp, gồm căn hộ ở thương mại dịch vụ và văn phòng kết hợp lưu trú theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi xây dựng, chủ đầu tư đã bán lại cho người sử dụng với mục đích để ở và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ hồng cho các phần diện tích này. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy còn một số vướng mắc khi áp dụng Luật Đất đai 2013, cần xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể, khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất” và khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “việc định giá đất phải theo thời hạn sử dụng”.

Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài”.

Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể theo mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất căn cứ các quy định nêu trên của Luật Đất đai và các quy định pháp luật có liên quan, trong đó đối với loại hình officetel, shophouse thì được xác định giá trị quyền sử dụng đất trên cơ sở thời hạn đầu tư khai thác sử dụng là 50 năm là phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, căn cứ theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP thì có một số ý kiến và cách hiểu khác nhau. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trường hợp chủ đầu tư bán phần diện tích được cơ quan có thẩm quyền công nhận với mục đích sử dụng là thương mại, dịch vụ (khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú…) cho người mua với mục đích để ở thì khi xem xét cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có phải xác định giá đất để tính thu nghĩa vụ tài chính bổ sung hay không.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 81.085 căn nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thể cấp do vướng mắc về: Chờ thuế; chậm nộp hồ sơ cấp; loại hình bất động sản mới; rà soát nghĩa vụ tài chính bổ sung; vướng mắc khác (đối tượng mua nhà; cấn trừ nghĩa vụ tài chính…) và đang trong quá trình thanh tra, điều tra.

Để giải quyết những vướng mắc trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành phân nhóm, phân loại và ban hành kế hoạch để giải quyết. Đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai đã giải quyết cấp 17.300 Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã chuyển 7.000 hồ sơ đến các cơ quan thuế để xác nhận nghĩa vụ tài chính làm cơ sở ký phát hành Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án trong thời gian tới.

Ngoài ra, Sở đã liên tục tổ chức làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, các chủ đầu tư dự án và các doanh nghiệp dự án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đáp ứng quyền lợi cho người mua nhà.

Tuy nhiên, việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc là công tác phối hợp, cần có sự trao đổi, thông tin, phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan. Do đó, tiến độ thực hiện còn chưa đảm bảo.

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registrac

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registraci Česká Online Kasina S Oficiální Licencí Список Sazka Hry Online – Recenze A Uvítací Bonus Top Online Casino

icon back to top