TP.HCM ủy quyền cho quận – huyện quyết định giá đất và thành lập hội đồng định giá đất

RED Center – Ngày 14/8, UBND TP.HCM đã đưa ra quyết định uỷ quyền cho UBND TP.Thủ Đức và các quận – huyện trong việc quyết định về giá đất và thiết lập hội đồng thẩm định giá đất.

Theo quyết định, UBND TP.Thủ Đức và các quận – huyện được ủy quyền để quyết định về giá đất trong các trường hợp cụ thể, bao gồm việc tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư.

Cụ thể, các cơ quan này có thẩm quyền quyết định về việc tính tiền sử dụng đất, thuê đất khi Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, cũng như quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân. Ngoài ra, họ cũng xác định giá đất đối với diện tích đất vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân, cũng như đặt giá khởi điểm cho quá trình đấu giá đất.

Đồng thời, UBND TP.Thủ Đức và các quận – huyện cũng được uỷ quyền để thành lập hội đồng thẩm định giá đất.

Thanh Pho Thu Duc 15998341412921197373008

Quyết định yêu cầu UBND TP.Thủ Đức và các quận – huyện thực hiện đúng các nội dung mà họ đã được uỷ quyền, và chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP.HCM. Đồng thời, họ không được uỷ quyền lại cho bất kỳ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào khác thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đã được uỷ quyền.

Quyết định về việc ủy quyền của UBND TP.HCM sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2023 và sẽ được áp dụng cho đến khi Luật Đất đai được sửa đổi và thông qua bởi Quốc hội.

Trong trường hợp các hồ sơ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trình lên Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố trước ngày 1/9/2023, việc thẩm định và phê duyệt tiếp tục được thực hiện theo quy định.

 

icon back to top