Trình tự, thủ tục cấp chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel

Condotel là từ được viết tắt của Condo & Hotel có ý nghĩa là Khách sạn căn hộ hay Căn hộ khách sạn. Đây là khái niệm rất phổ biến trên thị trường thế giới nhưng vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Với việc mang lại những giá trị “kép”, condotel đang trở thành xu hướng đầu tư mới của bất động sản nghỉ dưỡng.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (Bình Thuận) mua một căn hộ du lịch (Condotel) thuộc dự án của Tập đoàn Mường Thanh tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và đã được xác nhận của công chứng (kèm phiếu thu thuế của Chi cục Thuế Nha Trang và Giấy chứng nhận căn hộ của Tập đoàn Mường Thanh).

Trình tự, thủ tục cấp chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel
Ảnh minh họa.

Nay ông Phúc có nguyện vọng được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận về chủ quyền đối với căn hộ trên mà không gắn liền với quyền sử dụng đất ở. Ông Phúc hỏi, thủ tục và hồ sơ được quy định như thế nào và liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung ông hỏi là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời về nguyên tắc như sau:

Việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở (trong đó có công trình xây dựng sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin thông tin đến ông được biết và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết.

icon back to top