Tự ý điều chỉnh quy hoạch dự án Khu phố thương mại tại tỉnh Cà Mau

Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Cà Mau tự điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với diện tích công trình công cộng sang đất ở đô thị tại dự án Khu phố thương mại Phường 8.

Phối Cảnh Dự án Khu Phố Thương Mại Phường 8 Tp. Cà Mau

Phối cảnh Dự án Khu phố thương mại Phường 8 TP. Cà Mau

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn vừa ký ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra số 716/TB-TTCP về trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; việc chuyển đổi mục đích đất từ đất sản xuất kinh doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; thanh tra các công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị Cà Mau.

Theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đối với việc chuyển đổi mục đích đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đô thị, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt được một số kết quả tích cực, tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế.

Có 2 doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Cà Mau quản lý (Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Cà Mau và Công ty CP Cấp nước Cà Mau) khi cổ phần hoá không có phương án sử dụng đất theo quy định, vi phạm khoản 1 Điều 31 Nghị định 59/2011/NĐ-CP. Bên cạnh đó, UBND Tỉnh đã thiếu hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình cổ phần hóa các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo các nội dung quy định tại Điều 49 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

UBND Tỉnh thiếu sót trong quá trình rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất sang kinh doanh đất và xây dựng nhà ở để bán đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Tỉnh quản lý khi chuyển thành Công ty cổ phần.

Các cơ quan chức năng của địa phương đã thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Cà Mau tự ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với diện tích công trình công cộng sang đất ở đô thị tại dự án Khu phố thương mại Phường 8; đồng thời, không xử lý theo quy định hành vi vi phạm của chủ đầu tư mà lại hướng dẫn, cho phép chủ đầu tư được điều chỉnh quy hoạch theo thực tế (tự quy hoạch) là thực hiện không nghiêm pháp luật về đất đai, xây dựng; không xác định nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất ở đô thị tăng lên theo quy định với số tiền vi phạm 6.237 triệu đồng, cần phải thu hồi về ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng kết luận, trong kỳ thanh tra, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị đối với tổ chức, cá nhân còn chậm so với yêu cầu; cấp 780 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại dự án Khu đô thị Đông Bắc khi chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định, vi phạm khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không xác định rõ căn cứ pháp lý để được cấp theo quy định.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, trách nhiệm đối với các hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

icon back to top