Xây dựng đô thị Hải Dương: Hướng tới sự hiện đại, xanh, thông minh và đậm chất văn hóa Đông Dương

Điều này là một yếu tố quan trọng trong hướng phát triển đô thị của Hải Dương, đã được đề xuất trong Quy hoạch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2030, và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tầm nhìn đến năm 2050.

Dcim100mediadji 0082.jpg
Tỉnh Hải Dương

Trong khuôn khổ Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030 và định hình đến năm 2050, Hải Dương đặt ra mục tiêu phát triển hệ thống đô thị với tổng cộng 28 đô thị, bao gồm 14 đô thị hiện có và 14 đô thị mới. Trong giai đoạn 2021-2030, Hải Dương sẽ mở rộng 28 đô thị, trong đó có 14 đô thị hiện trạng, bao gồm 1 đô thị loại I (thành phố Hải Dương), 1 đô thị loại II (thành phố Chí Linh), 1 đô thị loại III (thành lập thành phố Kinh Môn), 7 đô thị loại IV và 4 đô thị loại V. Đồng thời, 14 đô thị mới sẽ bao gồm 2 đô thị loại V hiện có và 12 đô thị mới được hình thành thông qua việc nâng cấp các xã nông thôn có điều kiện kinh tế – xã hội, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Về phía trước, trong giai đoạn sau năm 2030 và định hình đến năm 2050, Hải Dương đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc điểm văn minh, hiện đại, xanh, thông minh và đậm chất văn hóa xứ Đông. Thành phố này sẽ phát triển một cách bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, trở thành trung tâm công nghiệp đô thị và là động lực thúc đẩy kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng.

Trong giai đoạn này, Hải Dương dự kiến phát triển 1 đô thị loại I (thành phố Hải Dương), 1 đô thị loại II (thành phố Chí Linh được nâng cấp từ loại III lên loại II), và 1 đô thị loại III (dự kiến thành lập thành phố Kinh Môn). Đồng thời, sẽ có 7 đô thị loại IV, bao gồm Đô thị Bình Giang (dự kiến thành lập thị xã Bình Giang), mở rộng thị trấn Nam Sách, thị trấn Gia Lộc, thị trấn Lai Cách, thị trấn Phú Thái, thị trấn Ninh Giang và thị trấn Thanh Miện.

Hơn nữa, Hải Dương sẽ thành lập 18 đô thị loại V, trong đó có 4 đô thị hiện hữu là thị trấn Cẩm Giang, thị trấn Tứ Kỳ, thị trấn Thanh Hà mở rộng, và đô thị Hưng Đạo. Ngoài ra, sẽ có 2 đô thị đã được công nhận là đô thị Thanh Quang (đã được công nhận đô thị loại V vào năm 2021) và đô thị Đoàn Tùng (đã được công nhận đô thị loại V vào năm 2022). Đồng thời, 12 đô thị mới sẽ được thành lập thông qua việc nâng cấp các xã nông thôn có điều kiện kinh tế – xã hội, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, bao gồm các đô thị: Tân Trường, Lương Điền (Cẩm Giàng); Tứ Cường (Thanh Miện); Nghĩa An, Ứng Hoè (Ninh Giang); Nguyên Giáp (Tứ Kỳ); Minh Tân (Nam Sách); Quang Đức, Yết Kiêu (Gia Lộc); Đồng Cẩm, Cộng Hòa – Lai Vu (Kim Thành); Tân An – Thanh Hải (Thanh Hà).

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registrac

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registraci Česká Online Kasina S Oficiální Licencí Список Sazka Hry Online – Recenze A Uvítací Bonus Top Online Casino

icon back to top